Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Emise

Zde jsou přehledně uvedeny emise jednorázově měřených znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší od počátku provozu spalovny. Tato data se nedají měřit kontinuálně, a proto je měří autorizované měřící skupiny a laboratoře. Další důležitá provozní data (třeba souhrn kontinuálně měřených emisí do ovzduší) jsou uvedena v kapitole Roční zprávy o provozu spalovny (Envi profil).

Emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v jednotlivých letech od počátku provozu v roce 1999. Jednorázová měření emisí po letech (PDF)

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Velín
tel.: + 420 482 428 694

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.