Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Historie

Výstavba spalovny komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu financovala společnost TERMIZO a.s. Společnost TERMIZO a.s. vznikla 19. února 1996. Dne 29. března 1996 se sloučila se společností SMOZKO, zájmovým sdružením právnických osob, podnikající v téže oblasti. Zařízení na energetické využití odpadů je společností TERMIZO a.s. provozováno od roku 1999. Kapacita zařízení je v podstatě od počátku uvedení do provozu naplněna na 95 – 100 %.

Velký význam při výstavbě byl přikládán nejen architektonickému řešení celé spalovny, ale i tomu, aby provoz spalovny byl v souladu se všemi, a to i připravovanými předpisy týkajícími se životního prostředí. V roce 2000 byla spalovna oceněna titulem Stavba roku 2000 za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění do organismu města.

Společnost TERMIZO a.s. je od 26. července 2011 součástí skupiny MVV Energie CZ

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Velín
tel.: + 420 482 428 694

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.