Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Emise

Zde jsou přehledně uvedeny emise jednorázově měřených znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší od počátku provozu spalovny. Tato data se nedají měřit kontinuálně, a proto je měří autorizované měřící skupiny a laboratoře. Další důležitá provozní data (třeba souhrn kontinuálně měřených emisí do ovzduší) jsou uvedena v kapitole Roční zprávy o provozu spalovny (Envi profil).

Emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v jednotlivých letech od počátku provozu v roce 1999. Jednorázová měření emisí po letech (PDF)

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.